Hmotnostně úsporné kompozitní konstrukce leteckých vrtulí pro pístové motory

 
Na základě žádosti o podporu ze dne 11. 09. 2015, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK APLIKACE a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento stanovený účel:

 

Název projektu

Hmotnostně úsporné kompozitní konstrukce leteckých vrtulí pro pístové motory

 

 

Registrační číslo projektu (MS2014+):

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004378

 

 

Číslo a název prioritní osy OP PIK:

PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

 

 

Způsobilé výdaje projektu:

16 169 440,00 Kč

 

 

Příspěvek Unie:

10 337 122,99 Kč

 

 

Zahájení:

01. 01. 2016

 

 

Ukončení:

31. 08. 2019

 

 

 
Subjekty projektu

 

Hlavní žadatel / příjemce

Woodcomp Propellers s.r.o.

 

 

Ostatní žadatel / příjemce

Jihostroj a.s.

 

 
Cílem projektu je výzkum reziduální pevnosti kompozitních listů leteckých vrtulí s automatickou regulací otáček, určených pro pístové motory. Použití kompozitních materiálů umožňuje dosáhnout pevnosti a tuhosti vrtulových listů na úrovni vysokopevnostních slitin hliníku, ale při hmotnosti srovnatelné s dřevěnou konstrukcí. Pro využití na motorech s vysokou hladinou vibrací je třeba řešit otázku dlouhodobé životnosti a reziduální pevnosti spoje svazujícího vláknový kompozit s kovy v uložení ve vrtulové hlavě. Jsou rovněž uvažovány cyklické složky sil mající původ v regulaci a zahrnuty budou i klimatické vlivy.

 
Projekt je rozdělen do tří etap:

 

Etapa 1

Etapa je zaměřena především na sběr reprezentativních dat o namáhání sledovaného konstrukčního uzlu, návrh speciálních zkušebních těles a potřebných přípravků.

 

 

Etapa 2

Kombinované únavové zkoušky a zkoušky reziduální pevnosti, konstrukce prototypů.

 

 

Etapa 3

Výroba a zkoušky prototypů.

 

 

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z prostředků Evropské unie.